Sanatla Endüstrinin Müthiş Buluşması

Deniz Sağdıç, sanatla endüstriyi birleştirdi. Tekstil malzemelerini kullanarak yaptığı portrelerle birçok ülkede ilgi uyandırdı.

Sanatından hayranlıkla bahsettirmeyi başaran sanatçı Deniz Sağdıç’la tanışma fırsatımız oldu. Çırağan otelinde bir organizasyonda otelin duvarlarında büyük portre resimler sergileniyordu. Uzaktan baktığımızda sadece bir sanatçının elinden çıkmış portre olarak görünen eserler ne boya ne kalem çalışması değildi.

Deniz Sağdıç; “Sanat Herkes İçin”

Sanatçı Deniz Sağdıç, galeri yada müze duvarlarının arasına sıkışan, çoğu zaman toplumun kısıtlı kesimlerinin bir boş zaman etkinliği halini alan sanatın, insan ile dolaysız buluşmasının çok daha geniş kitlelere temas edebilmesinin yöntemleri üzerine düşünmeye devam ediyor.

Sağdıç’a göre; izleyiciyle buluşma yöntemlerinin yanında fazlasıyla kavrama yaslanan biçimleriyle anlaşılması zorlaşan, derin alt metinleri zorunlu kılan yaklaşımlarınyaygınlaşmış olmasısanatın izleyiciyle ilişki kurmasındaki bir başka sorunsaldır.

Deniz Sağdıç, sanatın çok daha geniş kitlelere ulaşabilmesi adına 2015 yılında başladığı “Ready-ReMade” başlıklı projesinde günlük kullanım objelerini üretim amaçları dışında yeniden organize ederek, kimi kavramlara yönelik farklı düzlemler oluşturmayı amaçlar.

İnsanın günlük hayatta kullandığı, tükettiği, kimi zaman atık olarak terk ettiği objeler sanatçı