Kadınlar emeklilik için daha hazırlıksız

HSBC Grubu’nun; “Emekliliğin Geleceği: Açığı Kapamak” adlı raporuna göre; Türkiye’de kadınlar erkeklere göre emekliliğe finansal olarak daha hazırlıksız. Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların %42’si emekliliğinde gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekeceğinden endişe duyuyor

HSBC Grubu’nun “Emekliliğin Geleceği: Açığı Kapamak” adlı raporu, dünyadaki emeklilik eğilimleri ile ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor. Dünya genelinde 16 ülkede 17 binden fazla katılımcının dâhil olduğu araştırmanın sonuçları; Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların %42’sinin, erkeklerin ise %35’inin emeklilklikte gıda, ısınma, su gibi temel gereksinimlerini karşılamakta güçlük çekeceğinden endişe ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte; Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların %47’si, erkeklerin ise %41’i emekliliğinde sağlık hizmeti masraflarını karşılamaya yetecek parası olmayacağından endişe duyuyor.

Türkiye’den çalışma çağındaki bin dört kişinin görüşlerini içeren rapor, Türkiye’de kadınların erkeklere göre emeklilik için daha az hazırlıklı olduğuna işaret ediyor. Raporda; çalışma çağındaki kadınların %46’sının emekliliği için henüz birikim yapmaya başlamadığı veya ne kadar birikim yaptığını bilmediği belirtiliyor. Çalışma çağındaki kadınların %20’si emekliliği için eşine göre daha az birikim yaptığını belirtiyor.

Kadınların dörtte biri çocuk bakımı için işten ayrılıyor

Türkiye’de kadınların çocuk bakımı için kariyerlerine ara verme oranı erkeklere göre halen çok yüksek. Rapora göre; çalışma çağındaki annelerin beşte ikisinden fazlası (%41), babaların ise %1’i doğum iznine ayrılıyor. Bununla birlikte çalışma çağındaki annelerin %25’i çocuklarının bakımı için çalışmayı tamamıyla bırakıyor.

Evcil hayvan harcamaları sağlık birikimine ayrılan miktardan yüksek

Raporda; Türkiye’de çalışma çağındaki bireylerin büyük bir çoğunluğunun olası sağlık giderleri için hazırlık yapmadığı belirtiliyor. Araştırmaya Türkiye’den dahil olan çalışma çağındaki katılımcıların yalnızca %6’sı hastabakıcı ve evde bakım giderleri için birikim yaptığını ifade ediyor. Öte yandan rapor sonuçları; çalışma çağındaki her beş kişiden birinin (%20) evcil hayvan için yaptığı harcamanın emeklilik döneminde oluşabilecek hastabakıcı ve evde bakım giderleri için yaptığı birikimden daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu davranışın yaş ilerledikçe değiştiğine dikkat çekilen raporda; 65 yaş üstü bireylerin %17’sinin hastabakıcı ve evde bakım giderleri için birikim yaptığı belirtiliyor.

Çalışanlar emeklilikte çocuklarından destek alacağını düşünüyor

Türkiye’de çalışma çağındaki bireylerin üçte ikisinden fazlası (%67) çocuklarının emeklilikte kendilerine destek olacağını öngörüyor. Ancak hali hazırda emekli olan bireylerin bu yöndeki beklentileri karşılanmış görünmüyor. Emekli bireylerin yaklaşık yarısının sosyal güvence kapsamında düzenli geliri bulunuyor ancak yalnızca %9’u çocuklarından finansal destek alıyor. Raporda; Türkiye’de emekli bireylerin %18’inin ev kirası ödediği, %9’unun ise halen konut kredisi ödediği belirtiliyor.

No Comments Yet

Comments are closed

Turkaz Magazine dijital dergi platformudur.
Hello. Add your message here.