Markalaşan Şehirler

Sahip olduğu konum, mimari, tarih, altyapı, ulaşım, güvenlik, ticaret, kültür vb özellikleri ile kendisine benzer ya da rakip şehirlerden olumlu yönde ayrışarak çekim merkezine dönüşebilen şehirlere Marka Şehir diyoruz.

Günümüz dünyasında ülkelerin başkentlerinin o ülkenin aynı zamanda en fazla marka değeri taşıyan şehri (Roma, Londra, Paris, Tokyo vb) olduğu görülüyor. Öte yandan da, dünya’da İstanbul, Roma, Paris, Londra ve Kahire gibi bazı şehirlerin diğer şehirlerden çok daha fazla ön plana çıktığını görürsünüz. Bu şehirler tarihin her döneminde çekim merkezi olma özelliklerini korumuşlardır.

İstanbul’un sahip olduğu benzer özelliklere sahip dünya üzerinde bulunan şehir sayısı oldukça azdır. Böyle özellikleri olan bir şehri ne yaparsanız yapın çekim merkezi olmaktan çıkaramazsınız.  Ülkemizin en büyük marka şehri olan İstanbul, birçok farklı kriterde Türkiye’de başı çekmekte ve ülkemizde benzer özellikleri bir arada barındıran başka bir şehir de
bulunmuyor.

Marka şehir kavramı oldukça önem kazanan bir konudur. Şehirler marka olmak ve gelirlerini arttırmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu açıdan şehir imajının geliştirilmesi, yabancı yatırımların şehre çekilmesi, turizm gelirlerinin arttırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yerel yöneticiler marka kavramına bu nedenle daha fazla önem vermeye başladılar.

Marka şehir olmanın stratejik hedefi ekonomik gelişimdir. Avrasya’da şehir markalaşmasının çok ciddi örnekleriyle karşılaşmaktayız. Bakü, Soçi, Astana, Pekin, Şanghay, Shenzen, Manila, Cakarta, Kuala Lumpur, Bombay, Singapor yükselen yeni değerler. Marka şehirler sahip oldukları vizyonun global ölçüde fark edilmesini ve benimsenmesini hedefler. Güçlü bir şehir markası geliştirmek için şehrin üst düzey yöneticileri, şehrin sahip olduğu bir dizi marka niteliklerini belirlemeli ve hedef kitlenin zihninde şehirle ilgili olumlu algılar oluşturması gerekmektedir.

Şehir markalaşması bir süreçtir ve süreklilik arz eder…